Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 18/03/2024

OONLINE VOF (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website [website URL] (hierna genoemd “Service”).

Dit gedeelte informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op [link naar algemene voorwaarden].

Definities

Gegevensverzameling en -gebruik

We verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te kunnen leveren en verbeteren.

Soorten gegevens verzameld

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze Service kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt benaderd en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw computer, het type browser, de browser versie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Gebruik van gegevens

OONLINE VOF gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of andere overheidsinstantie bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Nederland en deze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw toestemming voor die overdracht.

OONLINE VOF zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten

OONLINE VOF kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het van mening is dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Service (“Dienstverleners”) te faciliteren, om de Service namens ons te verlenen, om diensten te verlenen die verband houden met onze Service of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site te lezen die u bezoekt.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en de “laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: